самое прибыльное вложение денег

 

Підручник призначений для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Під редакцією В.Г. Бар'яхтара та С.О. Довгого. Видавництво "Ранок" 2017 рік.

Виберіть потрібний Вам параграф та перепишіть відповіді

Розділ 1. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Досвід Ерстеда. Магнітне поле

§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної гндукції. Магнітне поле Землі

§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика

§ 4. Сила Ампера

§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

§ 6. Електромагніти та їх застосування

§ 7. Клкутродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

§ 8. Досвіди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Завдання для самоперевірки до розділу 1

Розділ 2. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення свтла. Сонячне та місячне затемнення.

§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало

§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла

§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи

§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору ті їх корекція

Завдання для самоперевірки до розділу 2

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

§ 20. Шкала електромагнітних хвиль

§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Завдання для самоперевірки до розділу 3

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель атома. Ядерні сили. Ізотопи

§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

§ 25. Йонізаціійна для радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Завдання для самоперевірки до розділу 4

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприкоренний прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

§ 30. Інерційні системи відліку. Перший закон Ньютона

§ 31. Другий закон Ньютона

§ 32. Третій закон Ньютона

§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння

§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

§ 36. Взаємодія тл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичніих законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес

Завдання для самоперевірки до розділу 5

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua