самое прибыльное вложение денег

 

Підручник призначений для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Під редакцією В.Г. Бар'яхтара та С.О. Довгого. Видавництво "Ранок" 2015 рік.

Виберіть потрібний Вам параграф та перепишіть відповіді

Розділ 1. Физика як природнича наука. Пізнання природи

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми

§ 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Завдання для самоперевірки до розділу 1

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка

§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху

§ 9. Учимося розв’язувати задачі

§ 10. Графіки рівномірного руху

§ 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Завдання для самоперевірки до розділу 2

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Частина І. Сила. Види сил

§ 14. Явище інерції

§ 15. Інертність тіла. Маса

§ 16. Густина. Одиниці густини

§ 17. Учимося розв’язувати задачі

§ 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§ 21. Тертя. Сила тертя

Завдання для самоперевірки до розділу 3. Частина I

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua