самое прибыльное вложение денег

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 2 «МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

 

1. (1 бал) Потяг, який прямує від однієї станції до іншої, перебуває у стані спокою відносно:

а) центра Землі;

б) пасажира, що сидить у кріслі вагона;

в) точок на ободі колеса вагона;

г) рейок, по яких він рухається.

 

Б) відносно пасажира, що сидить у кріслі вагона;

 

2. (1 бал) Швидкість рівномірного руху — це фізична величина, яка дорівнює:

а) добутку шляху, який подолало тіло, і часу руху;

б) відношенню часу руху до шляху, який подолало тіло;

в) половині суми початкової та кінцевої швидкостей руху;

г) відношенню шляху, який подолало тіло, до часу руху.

 

Г) відносно шляху, пройденого тілом, до часу руху

 

3. (1 бал) Обертова частота — це фізична величина, яка чисельно дорівнює:

а) часу одного оберту;

б) кількості обертів за одиницю часу;

в) кількості обертів за весь час руху;

г) часу, за який тіло здійснює 10 обертів.

 

Б) кількості обертів за одиницю часу

 

4. (1 бал) Період малих коливань нитяного маятника:

а) залежить від довжини нитки;

б) залежить від маси тягарця;

в) залежить від амплітуди коливань;

г) не залежить від земного тяжіння.

 

А) залежить від довжини нитки;

 

5. (2 бали) Космічний корабель протягом 20 с рухався зі швидкістю

10 000 м/с. Яку відстань подолав корабель за цей час? а) 5 км; б) 20 км; в) 200 км; г) 500 км.

 

 

6. (2 бали) Потяг рухався із середньою швидкістю 40 м/с. Скільки часу тривала подорож між двома містами, якщо відстань між ними 624 км? а) 1 год 34 хв; б) 4,2 год; в) 4 год 20 хв; г) 15,6 год.

7. (2 бали) Гвинт гелікоптера за 0,5 хвилини здійснює 600 обертів. Чому дорівнює період обертання гвинта? а) 0,8 мс; б) 50 мс; в) 5 с; г) 2 хв.

8. (2 балла) Частота колебаний нитяного маятника равна 2 Гц. Сколько колебаний совершит этот маятник за 1 мин? а) 0,5; б) 2; в) 30; г) 120.

9. (3 бали) Півгодини хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км/год, а потім ішов пішки 6 км зі швидкістю 4 км/год. Визначте середню швидкість руху хлопчика. а) 9 км/год; б) 14 км/год; в) 20 км/год; г) 28 км/год.

10. (3 бали) За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху (рис. 1) визначте швидкість руху тіла. Відповідь подайте в м/с і км/год.

11. (3 бали) У кают-компанії судна, яке здійснює морську подорож у 250 км, розташований годинник. Скільки коливань здійснить маятник годинника за час подорожі, якщо період його коливань дорівнює 0,5 с, а середня швидкість руху судна — 10 м/с?

12. (3 бали) Турист ішов гірською стежкою, рухаючись зі швидкістю 2 км/год, а потім повернувся до місця свого старту, рухаючись зі швидкістю 6 км/год. Якою була середня швидкість руху туриста на всьому шляху?

13. (4 бали) Використовуючи дані рис. 2, визначте, через який час зустрінуться автомобілі.

14. (4 бали) На рис. 3 наведено графік швидкості руху автомобіля. Визначте максимальну швидкість руху автомобіля та весь шлях, що він подолав.

Максимальна швидкість становить 75 км/год (20,8 м/с).

Шлях, пройдений автомобілем дорівнює площі фігури. Переводимо відразу час в секунди.

Площа фігури (шлях) дорівнює:

Відповідь: максимальна швидкість склала 20,8 м / с, а шлях пройдений автомобілем дорівнює 1716 м.

 

15. (5 балів) Автомобіль подолав 400 км. Відомо, що першу половину всього часу руху він рухався зі швидкістю 90 км/год, а за другу половину часу руху проїхав 175 км. Якою була швидкість руху автомобіля на другій ділянці шляху? Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху. Рух автомобіля на обох ділянках вважайте рівномірним.

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua