самое прибыльное вложение денег

 

§19 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ВЗАЄМОДІЯ

Вправа №19

1. На рисунку зображено позитивно заряджене тіло й підвішені на нитках кульки 1 і 2, що мають заряди невідомих знаків. Визначте знаки зарядів кульок 1 і 2.

Кулька №1 заряджена позитивно, а кулька №2 заряджена негативно.

 

2. На тонкій шовковій нитці висить заряджена паперова кулька. Як, маючи ебонітову паличку та шматок вовни, визначити знак електричного заряду кульки?

Необхідно потерти ебонітову паличку о вовну Таким чином паличка матиме негативний заряд. Потім піднести паличку до кульки, і якщо кулька почне притягатися, - значить її заряд позитивний, а якщо відштовхуватися - негативний.

 

3. Атом, ядро якого має 12 протонів, утратив 2 електрони. Скільки електронів залишилося в атомі?

Кількість електронів в атомі співпадає з кількістю протонів, отже, спочатку атом мав 12 електронів. Після того, як він утратив два електрони, в ньому залишилось 12 – 2 =10 електронів.

 

4. Скільки надлишкових електронів має бути передано тілу, щоб воно отримало заряд, який дорівнює –1 Кл?

 5. Скориставшись додатковими джерелами інформації або власним досвідом, наведіть декілька цікавих прикладів взаємодії заряджених тіл.

Приклад 1

Взаємодія зарядженого гребінця та струї води. Для цієї взаємодії необхідно потерти гребінець о волосся, тим самим передав йому заряд, а потім піднести його до тоненької струї води. Буде помітно, як струмінь води відхиляється від вертикального напрямку.

 

Приклад 2

Тонкий поліетиленовий пакет, який терся о вовну отримує негативний заряд, і коли до нього підносиш свою руку, він ніби то магнітиться до руки.

 

6. Визначте силу, з якою тіло масою 5 г притягується до Землі. Яку назву має ця сила? Виконайте схематичний рисунок, на якому зазначте напрямок дії та точку прикладання цієї сили.

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua