самое прибыльное вложение денег

 

§17 ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ХВИЛІ

Вправа №17

1. На рис. 1 показано поширення хвилі мотузкою (а) і пружиною (б). Визначте довжину кожної хвилі.

Рис. 1 а: довжина хвилі складає 2,5 см.

Рис. 1 б: довжина хвилі складає 4 см.

 

2. В океані довжина хвилі сягає 270 м, а її період дорівнює 13,5 с. Визначте швидкість поширення такої  хвилі.

3. Чи збігаються швидкість поширення хвилі та швидкість руху точок середовища, яким поширюється хвиля?

Ні, тому що поширення хвилі не супроводжується переносом речовини, а лише енергії. Частини речовини лише коливаються відносно положення рівноваги.

 

4. Чому механічна хвиля не поширюється у вакуумі?

Оскільки механічна хвиля – процес передачі кінетичної енергії між молекулами, то за відсутності молекул (у вакуумі) відсутні і хвилі.

 

5. У результаті вибуху, зробленого геологами, в земній корі поширилася хвиля зі швидкістю 4,5 км/с. Відбита від глибоких шарів Землі, ця хвиля була зафіксована на поверхні Землі через 20 с після вибуху. На якій глибині залягає порода, густина якої різко відрізняється від густини земної кори?

6. На рис. 2 зображено дві мотузки, якими поширюється поперечна хвиля. На кожній мотузці показано напрямок коливань однієї із її точок. Для кожного випадку а і б визначте напрямок поширення хвилі.

На рис. 2 а: справа – наліво.

На рис. 2 б: зліва – направо.

 

7. На рис. 3 зображено положення двох шнурів, якими поширюється хвиля, показано напрямок поширення кожної хвилі. Сторона клітинки дорівнює 20 см. Для кожного випадку а і б визначте:

1) амплітуду, період, довжину хвилі;

2) напрямок, у якому в даний момент часу рухаються точки А, В і С шнура;

3) кількість коливань, що робить будь-яка точка шнура за 30 с.

8. Людина, стоячи на березі моря, визначила, що відстань між сусідніми гребенями хвиль, які йдуть одна за одною, дорівнює 15 м. Крім того, вона підрахувала, що за 75 с до берега доходить 16 хвильових гребенів. Визначте швидкість поширення хвиль.

9 клас, фізика, параграф 17, гдз, готові, домашні, завдання

 

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua