самое прибыльное вложение денег

 

§15 ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ НАГРІВНИКА

Вправа №15

1. Питома теплота згоряння пороху набагато менша від питомої теплоти згоряння дров. Чому ж тоді сірник, який горить у вашій руці, є досить безпечним, а коли спалахує така сама маса пороху, то можна серйозно постраждати?

Час горіння пороху менший, що і робить його небезпечнішим.

 

2. Яка кількість теплоти виділиться під час повного згоряння кам’яного вугілля масою 10 кг?

3. У процесі повного згоряння гасу виділилося 92 кДж теплоти. Якою була маса гасу?

4. На спиртівці нагріли 300 г води від 15 до 75 °С. Визначте ККД нагрівника, якщо на нагрівання витрачено 8 г спирту.

5. Чайник, що стоїть на газовому пальнику, містіть 2 л води за температури 20 °С. Для нагрівання води витратили 42 г природного газу. Визначте температуру води в чайнику, якщо вода одержала 40 % тепла, яке може бути виділено під час повного згоряння цього газу.

6. Спробуйте пояснити, чому під час спалювання сирих дров виділяється менша кількість теплоти, ніж під час спалювання такої самої маси сухих дров.

Частина енергії, яка виділиться при спалюванні сирих дрів, піде на перетворення води в дровах в пару.

 

7. Установіть відповідність між фізичною величиною та виразом для її визначення.

Відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д.

 

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua