самое прибыльное вложение денег

 

§12 ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ

Вправа №12

1. Яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 500 г міді, взятої за температури плавлення?

2. Яке тіло має більшу внутрішню енергію: алюмінієвий брусок масою 1 кг, узятий за температури плавлення, чи 1 кг розплавленого алюмінію за тієї самої температури? На скільки більшу?

3. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації 100 кг сталі та подальшого її охолодження до 0 °С? Початкова температура сталі дорівнює 1400 °С.

4. Яка кількість теплоти потрібна для перетворення 25 г льоду, взятого за температури –15 °С, на воду за температури 10 °С?

5. У гарячу воду поклали лід, маса якого дорівнює масі води. Після того як весь лід розтанув, температура води зменшилася до 0 °С. Якою була початкова температура води, якщо початкова температура льоду дорівнювала 0 °С?

Когда светит солнце, и окна имеют хорошие теплоизоляционные свойства.

 

6. На рисунку з ображено графіки з алежності температури від кількості відданої теплоти в процесі кристалізації двох речовин однакової маси. Яка речовина має вищу температуру плавлення? більшу питому теплоту плавлення? більшу питому теплоємність у рідкому стані?

Температура плавлення вище у речовини №1. Питома теплота плавлення більше у речовини №2. Питома теплоємність більше у речовини 2.

 

7. Свинцева куля, яка рухалася зі швидкістю 300 м/с, ударилась об металеву пластину і зупинилась. Яка частина свинцю розплавилась, якщо вважати, що свинець повністю поглинув енергію, яка виділилася під час удару? Початкова температура кулі 27 °С.

8. В сосуд, на дне которого намерз лед, налили воды. Изменится ли уровень воды в сосуде после того, как весь лед растает? Если изменится, то как?

Поскольку плотность льда меньше плотности воды, - при его таянии уровень в сосуде уменьшится.

 

Контактний e-mail: support@fizichka.in.ua